• Home/
  • /CAPRARI – Itali

CAPRARI – Itali

  • Vật liệu đa dạng
  • Dải lưu lượng lớn, cột áp cao
  • Công nghệ K+ nonstop, K+ ENG tiết kiệm điện năng, giải nhiệt bằng dầu
  • Hiệu quả chi phí bảo trì sản xuất tốt nhất “Life Cycle Cost”
  • Ứng dụng: Cấp thoát nước, PCCC, xử lí nước thải, công nghiệp