• Home/
  • /NOVA ROTORS – Itali

NOVA ROTORS – Itali

  • Bơm hoạt động với tuổi thọ cao
  • Với cảm ứng nhiệt gắn trên Stator
  • Bơm được các phần tử vật rắn
  • Giữ cho lưu chất không bị hư hỏng
  • Bơm chất lỏng với độ nhớt lên đến 1.000.000 cps

Ứng dụng: Xử lý nước thải, công nghiệp, xây dựng, gốm sứ, hóa chất…