Bơm bánh răng EnviroGear – G Series

Áp lực chênh lệch:
– 1.4 to 13.8 bar (20 to 200 psi)
– 1.4 to 10.3 bar (20 to 150 psi)
Dải nhiệt độ:
-40 to 260°C (-40 to 500°F)
-40 to 260°C (-40 to 500°F)
Độ nhớt: 0.5 to 50,000 cSt

Xem thêm