Bơm ly tâm Caprari – NC

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 100 m
Công suất lên đến: 160 kW

Xem thêm

Robuschi Robox – ROBOX energy Screw Compressor

Xem thêm