HQ – CS 150 – DN 150

Mô tơ 4 cực/ Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 3,0 – 18,5 kW
Rãnh tự do: 95 – 100 mm
Lưu lượng tối đa: 116,7 l/s – 420 m3/h
Cột áp tối đa: 24,5 m

Xem thêm