HQ – HD 150 – DN 150 – 6″

Mô tơ 2 cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 7,5 kW
Rãnh tự do: 11 mm
Lưu lượng tối đa: 33,3 l/s – 120,0 m3/h
Cột áp tối đa: 28 m

Xem thêm

HQ – HD 100 – DN 100 – 4″ G

Mô tơ 2 cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 5,5 – 7,5 kW
Rãnh tự do: 11 mm
Lưu lượng tối đa: 33,3 l/s – 120,0 m3/h
Cột áp tối đa: 36 m
Xem thêm

HQ – HD 80 – DN 80 – 3″ G

Mô tơ 2 cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 1,5 – 5,5 kW
Rãnh tự do: 11 mm
Lưu lượng tối đa: 20,8 l/s – 75,0 m3/h
Cột áp tối đa: 35 m

Xem thêm

HQ – HD 50 – DN 50 – 2″ G

Mô tơ 2 cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 1,1 kW
Rãnh tự do: 8 mm
Lưu lượng tối đa: 5,0 l/s – 18,0 m3/h
Cột áp tối đa: 17 m

Xem thêm