Bơm ly tâm Caprari – CMB

Lưu lượng lên đến: 4890 l/s
Lực đẩy: 2900 N
Công suất lên đến: 4 kW

Xem thêm