Bơm chìm Caprari – CMD (4-6 POLES)

Lưu lượng lên đến: 631 l/s
Lực đẩy: 429 N
Công suất lên đến: 3 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – ARS- ARS/S

Lượng O2 sinh ra đến: 87 kg/h
Cột nước lên đến: 6 m
Công suất lên đến: 51 kW

Xem thêm