Máy sục Oxy Caprari – OXY FLOW

Lượng oxy sinh ra lên đến: 280 kg/h
Cột áp nước thổi tới: 5,5m
Công suất lên đến: 25 kW

Xem thêm