HQ – CS 150 – DN 150

Mô tơ 4 cực/ Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 3,0 – 18,5 kW
Rãnh tự do: 95 – 100 mm
Lưu lượng tối đa: 116,7 l/s – 420 m3/h
Cột áp tối đa: 24,5 m

Xem thêm

HQ – GS 40 – DN 40 – PN 10

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 1,1 – 2,2 kW
Rãnh tự do:
Lưu lượng tối đa: 5,0 l/s – 18,0 m3/h
Cột áp tối đa: 28,6 m

Xem thêm